Prezenční kurzy

Organizace kurzu

Kurz se skládá z 10 navazujících lekcí a tedy 10 setkání. Probíhá obvykle jednou za 4 týdny na stejném místě ve stejnou dobu podle dohody se studenty. Tato metoda neklade důraz na hodinovou dotaci, ale na to, aby všichni účastníci zvládli probírané téma. Délka každé lekce je obvykle 2 - 3 hodiny.

Veškeré materiály, které budete potřebovat, jsou v ceně kurzu.

Tato práce je velmi individuální. Změna některých znaků vám zabere více času a úsilí, jiné méně. Každý student si volí vlastní tempo a rozvrh práce. Omezen je pouze návazností dalších znaků, ev. tempem skupiny. Pokud nezvládá tempo přechází po dohodě na korespondenční nebo individuální verzi. Lekce má přednáškovou a procvičovací část.

Student je přijat na základě posouzení vstupního vzorku písma. Kurz je ukončen certifikátem na základě závěrečného vzorku písma, pokud splňuje všechny náležitosti. Obojí vzorky jsou archivovány u Petry Sehnalové.

Podmínky účasti

Kurz je určen široké gramotné veřejnosti. Účast dětí prosím konzultujte s Petrou Sehnalovou, obvykle je nutná podpora rodiče. Rozhodnutí o přijetí je na lektorovi, který vás povede a je na základě vstupního vzorku písma, který je vyžádán od zájemce.

Přihlásit se a získat podrobnosti můžete přímo u kteréhokoli lektora na uvedených telefonech.

Pokud ve vaší oblasti není žádný lektor, kontaktujte Petru Sehnalovou. Kurz je možné po domluvě uspořádat kdekoli. Cena je určena aktuálními náklady a je od 8 000 Kč/účastník/kurz.

Prezenční kurzy vede Petra Sehnalová, Martina Valášková a Andrea Freiová.