Pro absolventy

Vítejte do našich řad!

Čím dál častěji se mi stává, že po kurzu slýchám otázku - "A co bude dál? " Tato otázka vyvstává stále častěji a tak informace v těchto místech jsou pro ty, kteří hledají odpověď na tuto otázku.

Tímto vás tedy srdečně zvu na výroční setkání grafoterapeutů, které je volně přístupné všem absolventům grafoterapie nebo těm, kteří se blíží k závěru studia. Rády vás poznáme a navíc součástí setkání bývá i zajímavý program. Podrobnosti, pokud je rozhodnuto, najdete zde na této stránce. Také zde můžete najít pozvánky na zajímavé akce, které pořádají lektoři, které by vám mohli být k užitku.

Největší změnou, kterou uděláte, je změna vašeho života k lepšímu. Možná už sami cítíte, že vás čeká ještě velký kus práce a nemáte zájem o další informace, ale naopak o podporu ve stabilizaci změn, které grafoterapie vyvolala a chcete prostě strávit víkend s lidmi na stejné vlně. I vy jste vítání a budeme rádi, když budete svoje zkušenosti sdílet. Cílem je vzájemná podpora a další posun na cestě osobním rozvojem.

Petra Sehnalová nabízí absolventům, kteří potřebují nadále podporu v náročné době svého života nebo stabilizovat některé změny, které v době kurzu při větším zatížení dělaly problémy, nebo těm, kdo chtějí po pár letech od ukončení kurzu prostě jen znovu obnovit svou vnitřní rovnováhu a porozumět tomu, co se v jejich životě děje, jednorázové konzultace nad vaším písmen. Konzultace mohou probíhat osobně v Brně, Praze a Mlázovicích nebo telefonicky. Cena hodinové konzultace je podle místa od 500 - 3000 Kč.

Lektorské školení probíhá individuálně po dohodě se zájemcem, který splnil všechny podmínky pro lektorství. Obvykle probíhá v Mlázovicích a trvá cca 14 hodin.

Setkání proběhne 24.května 2019, v Brně, místo bude přesněno přihlášeným z pozvaných. Setkání nebude veřejné. Těším se Vás!