Publikace a články o grafoterapii

časopis Regena 8/2001
časopis Astro 47/2001
občasník Asociace Čespro, duben 2002
týdeník Puls Třebíčska, 15. 10. 2002
informační noviny Ezotera 1/2008
tisková zpráva Městské knihovny Litvínov č.10/2009
týdeník Orlický týdeník 25. 3. 2011
noviny Rychnovský deník 7. 4. 2011
týdeník Znojemský týden 4. 11. 2013
měsíčník NEW, 22. 1. 2014

kniha Mary Dawn Gladson, Změňte písmo, změníte život, září 2004, překlad Petra Sehnalová
kniha Nové terapeutické směry, září 2014, součástí je kapitola o grafoterapii od Petry Sehnalové
kniha Dagmar Kravčíkové, Grafoterapie, autogramiáda 15. prosince 2014

Regionální televize, šot z přednášky v Kralupech 8. 11. 2011
Regionální televize, krátký film z přednášky v Dačicích, 19. 3. 2014